Wednesday, January 13, 2010

Kejayaan.
" keagungan kejayaan bukannya terletak kepada tidak akan jatuh, tetapi bangun semula setiap kali ia jatuh "
Namun, kejayaan jarang diukur dengan taraf pencapaian seseorang dalam hidupnya..... tetpai dengan halangan-halangan yang di atasinya dalam percubaan ke arah kejayaan.

No comments:

Post a Comment