Wednesday, September 9, 2009

Info Hijab.


Pakaian adalah keperluan utama manusia selain makanan dan tempat berteduh/tempat tinggal (rumah). Manusia memerlukan pakaian untuk melindungi dan menutup dirinya. Namun seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, pakaian juga digunakan sebagai simbol status, jabatan, ataupun kedudukan seseorang yang memakainya. Perkembangan dan jenis-jenis pakaian tergantung pada adat-istiadat, kebiasaan, dan budaya yang memiliki ciri khas masing-masing.

Hijab atau ħijāb (bahasa Arab: حجاب ) adalah kata dalam bahasa Arab yang bererti penghalang.
Pada beberapa negara berbahasa Arab serta negara-negara Barat, kata "hijab" lebih sering merujuk kepada kerudung yang digunakan oleh wanita muslim (lihat jilbab). Namun dalam keilmuan Islam, hijab lebih tepat merujuk kepada tatacara berpakaian yang amat sesuai dengan tuntunan agama.

Jilbab (Arab: جلباب ) pula adalah pakaian labuh menutupi seluruh badan kecuali tangan, kaki dan wajah yang biasa dikenakan oleh para wanita muslim. Pemakaian  pakaian jenis ini berkait rapat dengan tuntunan syariat Islam untuk menggunakan pakaian yang menutup aurat atau dikenal dengan istilah hijab. Sementara kerudung sendiri di dalam Al Qur'an disebut dengan istilah khumur, sebagaimana terdapat pada surat An Nur ayat 31: "Hendaklah mereka menutupkan khumur (kerudung-nya) ke dadanya."

Nabi s.a.w bersabda : " Iman itu tidak berpakaian, pakaiannya ialah taqwa, perhiasannya ialah malu dan buahnya ialah ilmu "

No comments:

Post a Comment