Friday, September 11, 2009

Tazkirah : Mencari keberkatan.

 

Apabila seseorang hanyut dalam dunia keseronokan dan kemewahan, roh mereka sebenarnya berada dalam keadaan tertekan. Bersikap zuhud terhadap dunia akan membawa kepada kesenangan yang akan diberikan oleh Allah s.w.t kepada hamba yang dikehendaki-Nya.
Allah pernah berfirman :
“ Sesungguhnya Kamilah yang mewarisi bumi dan segala makhluk yang ada di atasnya “ –Maryam : 19:40
Seorang penyair mengatakan :
Air, roti dan rasa aman adalah kenikmatan yang amat besar. Jika aku mengatakan nikmat itu sedikit bererti aku telah kufur terhadap nikmat Tuhan.
Penyair lain pula mengatakan :
Taburkanlah kepadaku mutiara dari atas langit Sarandib dan luapkanlah gumpalan emas dari dalam perigi. Sesungguhnya jika aku hidup bukanlah kerana kekayaan. Jika aku mati bukan juga kerana aku perlu dengan kubur. Cita-citaku seteguh tekad seorang raja, jiwaku bebas tang kekafiran. Apabila aku tidak puas dengan umurku, mengapa aku harus menjunjung Zaid dan ‘Amr.
Begitulah sikap orang yang berpegang teguh kepada prinsip, jujur dalam dakwah dan bersunguh-sungguh dalam menyampaikan dakwah mereka.

No comments:

Post a Comment