Friday, July 3, 2009

Ilmu, Iman dan Amal

Dari Abu Musa katanya, Rasullah s.a.w bersabda yang bermaksud “Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutuskan aku untuk menyampaikannya seperti hujan lebat jatuh ke bumi.

“Bumi itu ada yang subur menghisap air, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumput-rumput yang banyak. Ada pula yang keras, tidak menghisap air sehingga tergenang, Maka Allah member manfaat dengan ia kepada manusia.

“Mereka dapat minum dan member minum (binatang ternak dan sebagainya ), dan untuk bercucuk tanam. Dan ada pula hujan yang jatuh ke bahagian lain iaitu di atas tanah yang tidak menggenangkan air dan tidak pula menumbuhkan rumput.

“Begitulah perumpamaan orang yang belajar agama yang mahu memanfaatkan apa yang aku disuruh oleh Allah menyampaikannya, dipelajari dan diajarkannya. Dan begitu pula perumpamaan orang yang tidak mahu memikirkan dan mengambil peduli dengan petunjuk Allah yang aku diutus untuk menyampaikannya” ( Riwayat Bukhari ).

No comments:

Post a Comment