Friday, July 24, 2009

Menuntut Ilmu.

Daripada Mu'awiyah al-Qusyairi katanya, Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud : " Ketahuilah, orang yang hadir hendaklah menyampaikan kepada orang yang tidak hadir ." ( Riwayat Bukhari, Muslim & Ibnu Majah )
Menyampaikan ilmu merupakan sedekah, pasti semakin bertambah banyak jika dikembangkan. Begitulah sebaliknya jika hanya disimpan menjadikan ilmu semakin berkurang. Oleh itu, janganlah sekali-kali kita tinggalkan kewajipan menyampaikan ilmu kerana itu akan memberi peluang kepada orang-orang fasiq dan jahil untuk menyesatkan kita semua.
Islam sangat-sangat menghargai ilmu dan ulama (ilmuwan), sehingga kedudukan ilmu dan ulama sangat tinggi dan mulia dalam parameter Islam. Allah telah berfiman yang bermaksud : "....Nescaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat...." (Surah al-Mujaadalah : 58 )
Disebabkan kedudukan ilmu yang sedemikian tinggi, maka Islam mewajibkan umatnya untuk mempelajari ilmu. Dengan ilmu, mereka akan mampu bekerja berdasarkan ilmu, bukan sekadar mengikut tanpa tujuan.
Berjihad dalam ilmu, bermaksud bersungguh-sungguh membentuk masyarakat dari segi ilmu pengetahuan dan peradaban yang berguna serta memberikan gambaran yang betul tanpa merasakan iri hati atau tamak. Ini kerana orang yang memberikan ilmu berupa petunjuk akan dikurniakan balasan pahala dan kebaikan sama seperti orang yang mengamalkan ilmu tersebut.
Sehubungan itu, Rasulullah s.a.w juga menggesa umatnya agar berpesan-pesan dan menyampaikan ilmu yang baik. Jangan kedekut ilmu, seperti sabdanya yang bermaksud : " Sesiapa yang ditanya tentang ilmu lalu dia menyembunyikannya akan diikat mulutnya (meletakkan kekang di mulutnya seperti kuda) dengan kekang dari api neraka pada hari kiamat." (Riwayat Abu Daud & Tirmidzi)

No comments:

Post a Comment