Tuesday, May 26, 2009

INFO 1 : Perumpamaan...

Urang dolok memang pandei berkias dalam percakapan. Bersopan dalam menegur dan menasihat urang lain supaya sik kecik ati.. Berhemah katakan…. Urang kinek tok dah sik berapa faham bahasa kiasan. Mun nak negur ‘ direct’ ajak, baruk daknya faham. Di antara perumpamaan yang diguna oleh urang dolok marek;

Bersua Baji dengan Matan : Bertemu lawan yang sepadan.

Memahat di dalam Baris. Berkata dalam Pusaka : Mengenakan sesuatu menurut aturan yang semestinya.

Bagai Dekan di bawah Pangkal buluh : Pandai menyembunyikan rahsia.

Bagai kambing harga dua kupang : Tingkah lakunya seperti anak-anak.

Bagai gadis menumbuk : Rajin dan bersungguh-sungguh.

Bagai gembala diberi keris : Pemberian yang tidak berfaedah.

Bagai geluk tinggal di air : Orang melarat hanya mengharap bantuan orang.

Ada bidik serampu pula : Tidak puas dengan apa yang dimiliki.

Ada batang mati, ada cendawan tumbuh : Di mana juga kita tinggal, aka nada rezeki kita.

Anjur surut bak bertanam : Tipu muslihat dalam melakukan pekerjaan.

No comments:

Post a Comment