Wednesday, May 6, 2009

Konsep 5 " S "

Sekadar ingin berkongsi maklumat berkaitan konsep yang diamalkan oleh pekerja di Jepun yang nyata memberikan kesan kepada kecemerlangan mereka dalam melaksanakan tugas.

1. SEIRI ( Sisih ) :

Memilih keluar benda-benda yang diperlukan dan dibuangkan.

# Tentukan benda-benda yang hendak dilupuskan, disimpan atau diperbaiki.

# Dapatkan kebenaran dari pihak atasan sebelum membuat pelupusan.

2. SEITON ( Susun ) :

Menyusun segala benda yang diperlukan supaya mudah dicapai untuk digunakan.

# Mengetahui atau menganalisa masalah yang dihadapi apabila mengatur barang.

# Menetapkan peraturan penyimpanan katalog.

# Pamerkan barang dengan terang dan jelas untuk elakkan kekeliruan.

3. SEISO ( Sapu ) :

Membersihkan tempat kerja dan peralatan.

# Mengambil daya usaha untuk mengekalkan kebersihan tempat kerja anda.

# Menghalang sesiapa sahaja yang membuat tempat anda kotor.

# Pantang melihat tempat kerja kotor.

4. SEIKETSU ( Seragam ) :

Sentiasa mengekalkan mutu pencapaian yang tinggi dalam " House Keeping " dan organisasi tempat kerja anda.

# Pastikan seiri, seiso dipraktikkan dengan sewajarnya.

# Elakkan arahan-arahan yang mengelirukan.

# Utamakan keseragaman dalam mempraktikkan seiri, seiso dan seiton.

5. SHITSUKE ( Sentiasa Amalkan ) :

Melatih pekerja untuk mengekalkan tahap disiplin dan etika kerja yang tinggi.

# Sentiasa menyemak dan memeriksa tempat kerja.

# Melatih diri mematuhi peraturan dan undang-undang organisasi.

# Tunjukkan teladan yang baik.

*** Semoga ia boleh dijadikan panduan bersama ke arah menjadi pekerja yang cemerlang dan bertanggungjawab.

No comments:

Post a Comment